Betsie Huberts


Welkom,

Vanuit mijn praktijk bied ik  psychosociale hulp en therapie aan. 
Iedereen heeft wel eens met klachten te maken, waarvan de meesten zich van zelf oplossen met hulp van familie of vrienden. Misschien is het nu voor jou gewenst om professionele hulp te zoeken.  Ik kan u helpen!

- Ervaart je stress, spanning, verdriet, machteloosheid woede of iets anders?
- Heb je  het gevoel dat niemand jou begrijpt?
- Komen jouw problemen voort  uit iets waar je totaal geen grip op heeft of wat  langere tijd geleden is gebeurd?
- Heeft jouw probleem te maken met iets wat zich nu voordoet in de privésfeer, werk, gezondheid, relatie(s) of samenleving?
- Heb jij hierbij veel kracht en inspanning  nodig om overeind te blijven?
- Jij realiseert je dat de impact van jouw probleem groot en ingrijpend is?
- Jij voelt dat jij beperkt bent om je dagelijkse dingen te doen!
- Jij bent op zoekt naar hulp? 

Hoewel er geen pasklare oplossing of recepten bestaan kan ik je ondersteunen als jij ervaart dat je niet verder komt  en aanloopt tegen de volgende problemen:

Je piekert
Je gevoelens  staan in het teken  van jouw problematiek?
Je ervaart frustraties, angst, pijn, verdriet en boosheid of onmacht? 
Je ervaart slapeloosheid of andere klachten?
Het advies of reactie van jouw  arts is niet bevredigend?
Je voelt  machtloosheid  en je trekt  je terug, uit het contact met anderen?
Je vraag je af hoe jij verder moet  om zin en inhoud te geven aan je leven?
 
Je kunt een een kennismakings of advies gesprek aanvragen? Misschien lucht dat alleen al op! Jij hoeft er namelijk niet alleen voor te staan.

Werkwijze:
Na het maken van een afspraak hebben we een kennismakingsgesprek.
Hier wordt jouw hulpvraag of probellemstelling nader bekeken. .
Hierbij kijk ik samen met u naar hoeveel sessies u ongeveer nodig bent, zodat u helder en duidelijk hebt wat u wilt!
Jij bent immers niet het probleem? Jij hebt een probleem?

Uitgangspunt
Wij zijn  in staat zijn om in geval van ziekte of tegenslagen ons  zelfherstelend aan te spreken om (weer) in evenwicht te komen. Binnen mijn visie wordt een klacht, symptoom of ziekte gezien als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie. De klacht is er immers niet voor niets? Het wil je iets zeggen. Je zou het kunnen zien als een schreeuw om aandacht voor die aspecten van ons, die ons bezighouden. Hierbij gaat het om onbewuste processen.
Het uitgangspunt van psychosociale begeleiding is dat wij onszelf niet los kunnen zien van de mensen en de wereld om ons heen en dat wij mens in staat is om zijn eigen leven vorm te geven. Ik kan je ondersteunen in de onderliggende maar ook vaak diepgaande processen die tot verandering leiden.